Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

27-10-2021
Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  • Επισυνάπτεται η επικυρωμένη λίστα δικαιούχων δωρεάν σίτισης από την συνεδρίαση 576/21.10.2021 της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

    Ενημερώνουμε τους φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει ακόμη την ακαδημαϊκής τους ταυτότητα ότι μπορούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως εκτύπωση του barcode της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ώστε να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο.

    Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

     


    Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012