Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

06-12-2021
Απογραφή Πληθυσμού 2021: Φοιτητές που διαμένουν στη Φοιτητική Εστία

 • Ενημερώνουμε τους φοιτητές που διαμένουν στη Φοιτητική Εστία ότι στα πλαίσια της απογραφής του πληθυσμού 2021, οι φοιτητές που διαμένουν σε άλλη πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας, θα απογράφουν εκεί όπου φοιτούν και ζουν στην τρέχουσα περίοδο, επομένως θα απογραφούν στην φοιτητική εστία.

  Συχνές Ερωτήσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

  Απογραφέας για τη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος έχει ορισθεί η επόπτρια κα Τραυλού.

  Για την αποφυγή συνωστισμού, παρακαλείσθε όπως ελέγξετε την αλληλογραφία σας (ιδρυματικός λογαριασμός) για τον προγραμματισμό της διαδικασίας.

  Μετά την συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Απογραφής θα παραλάβετε Βεβαιωτικό Σημείωμα Απογραφής Ατόμου, το οποίο πρέπει να φυλαχθεί για έξι (6) μήνες.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012