Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

16-12-2021
Παραλαβή της Κάρτας Δωρεάν Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών Περιφέρειας Κρήτης

  • Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τη δωρεάν μετακίνηση άπορων φοιτητών, ενημερώνουμε τους δικαιούχους φοιτητές που υπέβαλαν αίτημα (για την αρχική ανακοίνωση πατήστε εδώ), ότι η  παράδοση της κάρτας θα γίνεται αυτοπροσώπως, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 με 15:00, στα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων, οδός Κριάρη 40, 4ος όροφος.

    Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία φωτογραφία, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

    Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012