Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

13-04-2022
Αποτελέσματα αιτήσεων στέγασης των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  • Τα αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων  όπως αυτά επικυρώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου (590/13-04-2022) παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

    Παραλαβή δωματίων

    Πριν την παραλαβή του δωματίου τους, οι νέοι φιλοξενούμενοι στην Φοιτητική Εστία, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν καταθέσει το ποσό της εγγύησης των 90,00€ στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR3401727580005758073392355, με αιτιολογία «Διαμονή στην Εστία» ακολουθούμενη από τον αριθμό μητρώου φοιτητή (αναγράφεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα), π.χ. «Διαμονή στην Εστία 20210ΧΧΧΧΧ». Το αποδεικτικό της κατάθεσης πρέπει να αποσταλεί σε μορφή PDF στο email merimna@isc.tuc.gr. Δεν γίνεται εκ νέου κατάθεση από τους διαμένοντες ήδη.

    Οι φιλοξενούμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες στην Φοιτητική Εστία, αφού διαβάσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Στέγασης 2021, παραλαμβάνουν το δωμάτιο και συνυπογράφουν το έντυπο «Συμφωνητικό Αποδοχής Κανονισμού Στέγασης - Απόδειξη Παραλαβής/Παράδοσης Υλικού». Η διαδικασία αυτή γίνεται προγραμματισμένα με φυσική παρουσία, και η ενημέρωση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο ιδρυματικό email.

    Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012