Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

28-06-2022
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 • Η υποβολή αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ξεκινά την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, με δεδομένο ότι δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση για την ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων που έχει δοθεί έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

  Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:

  Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δεν θα ξεπερνούν το 7ο έτος φοίτησης και δεν προέρχονται από κατάταξη ή δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (Δ.Μ.Ε.), και δεν είναι ήδη κάτοχοι Δ.Μ.Ε.

  Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Ιδρύματος που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δεν θα ξεπερνούν το 5ο έτος σπουδών και δεν είναι ήδη κάτοχοι Διδακτορικού.

  Πληροφορίες για τις κατηγορίες υποβολής, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά καθώς και οδηγίες με την μορφή ερωτήσεων απαντήσεων για τη συμπλήρωση της αίτησης βρίσκονται στη σχετική σελίδα αιτήσεων σίτισης/στέγασης.

  Υπενθυμίζεται ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Για το λόγο αυτό, πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ερωτήσεις-απαντήσεις που συνάχθηκαν με στόχο τη διευκόλυνσή σας για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Όποτε αμφιβάλλετε να προχωρείτε σε προσωρινή αποθήκευση και να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

  Μετά την οριστική υποβολή μην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά τον λογαριασμό email που διαθέτετε στο Πολυτεχνείο προκειμένου να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησής σας.

  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

  Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012