Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

05-07-2022
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, ακαδ. έτους 2021-2022

  • Ενημερώνουμε τους δικαιούχους για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ακαδ. έτους 2021-2022, ότι τα δικαιολογητικά

    (όπου απαιτούνται)  για  την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης, θα αποστέλλονται στο email: merimna@tuc.gr   μαζί με τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης.

    ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012