Η υπηρεσία Pithos προσφέρει σε κάθε χρήστη 50 GBytes αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια. Η χρήση της υπηρεσίας είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας. Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν με ασφάλεια τα αρχεία τους και να τα μοιραστούν με άλλους χρήστες. Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης, και αρχειοθέτησης (versioning). Η χρήση της υπηρεσίας προσφέρεται από το ΕΔΕΤ και διέπεται από τους όρους χρήσης της.

Ποιούς αφορά;

Η υπηρεσία αφορά ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πώς την αποκτώ;

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από τη διεύθυνση https://pithos.grnet.gr/pithos/

Τα στοιχεία χρήστη που ζητούνται, είναι τα στοιχεία του λογαριασμού e-Υπηρεσιών που έχουν όλοι οι χρήστες του Μηχανογραφικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία καθώς και εγχειρίδια χρήσης προσφέρονται στον ιστότοπο https://pithos.grnet.gr/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--