Τεχνικοί Ασφάλειας Π.Κ.

Βαρβάρα Βασιλάκου
Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc.
Email: vvasilakou<στο>isc.tuc.gr
Τηλ: 2821037298

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012