Απο τον χώρο αυτό μπορούν να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με:

α) την χρήση εξοπλισμού ή διατάξεων ασφάλειας (π.χ. πυροσβεστικού εξοπλισμού)

β) την δημιουργία ή επέκταση των κανονισμών ασφάλειας που απαιτούνται σε κάθε εργαστηριακό χώρο.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012