Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Καλώς ήλθατε στις σελίδες της  Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ΔΑΣΤΑ μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης και της Πρακτικής 'Ασκησης παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και υπηρεσίες προς φοιτητές.

Νέες θέσεις εργασίας

Για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

 

Η ΔΑΣΤΑ και οι επιμέρους δομές του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην προσπάθεια ανάπτυξης συνεργασίας με επιχειρήσεις (ιδιωτικού, δημόσιου τομέα), για την υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, προβάλλουν θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσφέρουν θέσεις εργασίας μπορούν να τις καταχωρήσουν  του Γραφείου Διασύνδεσης.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα διαδικαστικά θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών. 

»» Δείτε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για Φοιτητές

 

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση.

Ενημερωθείτε για την πρακτική άσκηση.

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης.

Ενημερώστε το προφίλ σας.

Σχεδιάστε τη μελλοντική σας σταδιοδρομία και αναζητήστε θέσεις εργασίας.

»» Δείτε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες για φοιτητές

Η Δ.Α.ΣΤΑ. συμβάλλει στο βέλτιστο συντονισμό τριών επιμέρους δομών (πρακτική άσκηση, διασύνδεση & σταδιοδρομία και μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας) με στόχο να διεκδικήσουν οι απόφοιτοι του Ιδρύματος με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

 

Η πρακτική άσκηση παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές του Πολυτεχνείου να αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω της πρακτικής εξάσκησης, της μελέτης συγκεκριμένων προβλημάτων και της εφαρμογής στην πράξη των γνώσεων και μεθόδων που έχουν. Περισσότερες πληροφορίες...

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, στους νέους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση για θέματα σπουδών και για το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους  σταδιοδρομίας. Περισσότερες πληροφορίες...

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 

Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, προώθηση καινοτομίας και έρευνας και τεχνολογίας. Περισσότερες πληροφορίες...

Πείτε μας τη γνώμη σας!

Η αξιολόγηση της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση των υπηρεσιών της.

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από τη Δ.Α.ΣΤΑ. μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

Η γνώμη σας μετράει!

Χρηματοδότηση

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012