Παρέχει την δυνατότητα μεριζόμενης χρήσης εικονικών εξυπηρετητών (virtual machines). Η υπηρεσία βασίζεται στην εγκατάσταση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων, πλήρως ανεξάρτητων μεταξύ τους, στον ίδιο εξυπηρετητή με την χρήση κατάλληλου λογισμικού. Εμείς αναλαμβάνουμε να εγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες σας και αφού σας παραδώσουμε τους κωδικούς πρόσβασης θα φροντίσουμε να εξασφαλιστούν ιδανικές φυσικές συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος. Εσείς αποκτάτε τον πλήρη έλεγχο του ιδεατού εξυπηρετητή και δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης όποτε το επιθυμείτε. Επίσης θα είστε υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του, για τις πιθανές απαιτούμενες ενημερώσεις του λογισμικού και για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας.

Δείτε παρακαλώ και τη σελίδα με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των εικονικών μηχανών.

Σε ποιούς απευθύνεται; 

Σε μικρές ή νεοσυσταθείσες ακαδημαϊκές και δοικητικές μονάδες οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν έναν πλήρως λειτουργικό εξυπηρετητή αλλά δεν διαθέτουν τα οικονομικά ή τεχνικά μέσα. 

Πώς την αποκτώ;

Υποβάλετε σχετική αίτηση στο helpdesk.tuc.gr στη γενική κατηγορία αιτήσεων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--