SINGLE ARTICLE VIEW

Πρακτική Άσκηση 2016 για Αρχιτέκτονες Μηχανικούς

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που έχουν επιλεγεί για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το 2016 (βλ. ανακοίνωση - http://www.arch.tuc.gr/practice/epilegentes_2016.pdf) να συμπληρώσουν τα πλήρη στοιχεία τους στη ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που βρίσκεται στη διεύθυνση:

 

https://docs.google.com/forms/d/1wMnJndDTwEa5MLZrFsBjOeEmLhdhUo3ky2seb4ldN1E/viewform

 

Στην ανωτέρω φόρμα, εκτός των στοιχείων τους, οι φοιτητές καλούνται να προτείνουν την επιχείρηση στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.  Η επιλογή της εταιρείας μπορεί να γίνει ως εξής:

·         Μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Πρακτικής Άσκηση, ΑΤΛΑΣ, https://submit-atlas.grnet.gr/Default.aspx, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων με διάφορα κριτήρια (σχολή, τόπος, επωνυμία επιχείρησης, κ.α.).  Προσοχή ελέγξετε αν η θέση που επιλέγετε είναι ενημερωμένη (του 2016) ή παλιά εγγραφή στο σύστημα. Εφόσον, σας ενδιαφέρει κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, καλό είναι να επικοινωνήσετε μαζί της και να έρθετε σε μια καταρχήν συμφωνία μαζί τους ανθρώπους εκεί. Τον κωδικό της θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ θα πρέπει να τον αναφέρεται στην αίτησή σας, καθώς και να αναφέρετε με ποιον έχετε μιλήσει και για ποιο διάστημα έχετε συμφωνήσει.

·         Η επιλογή μιας εταιρείας μπορεί να γίνει και εκτός του συστήματος ΑΤΛΑΝΤΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, μετά τη επικοινωνία και συμφωνία σας με την επιχείρηση πρέπει να τους ενημερώσετε ότι πρέπει να επισκεφτούν τον ΑΛΤΑΝΤΑ, καταρχήν  για να εγγραφούν (αν δεν το έχουν ξανακάνει) και στη συνέχεια να «ανεβάσουν» τη θέση που συμφωνήσατε. Καλό είναι να εισηγηθείτε στην εταιρεία να  κάνουν διαθέσιμη τη συγκεκριμένη θέση μόνο για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και μόνο για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Αφού η διαδικασία αυτή γίνει και γνωρίζετε πλέον τον κωδικό της θέσης στο ΑΤΛΑΝΤΑ, συμπληρώνετε την παραπάνω φόρμα δίνοντας συγκεκριμένες πληροφορίες όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

 

Προσοχή! Δεν επιτρέπεται η απασχόληση σε γραφεία διδασκόντων της Σχολής.

 

Επίσης, όσοι από τους 55 επιλεχθέντες έχουν ήδη συμπληρώσει τη παραπάνω φόρμα, δεν χρειάζεται να το ξανακάνουν!

Η προθεσμία συμπλήρωσης της ανωτέρω φόρμας είναι η 29η Μαΐου, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διεκπεραίωση και των απαιτούμενων διαδικασιών πριν την έναρξη της άσκησης.

Επισημαίνεται ότι, η τελική επιλογή των φοιτητών είναι ευθύνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ώστε να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος) σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Επίκ. Καθηγήτριας Δέσποινας Διμέλλη (7119 / dimelli@arch.tuc.gr).

 

Υπενθυμίζεται ότι  για το τρέχον έτος, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης έχει οριστεί στον ένα μήνα(30 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς να απαιτείται να ξεκινάει αρχή του μήνα) και η μικτή αμοιβή των φοιτητών έχει οριστεί φέτος στα 188,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού ποσού για ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.

Ο χρόνος εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1/6/2016 έως και 31/10/2016. Η απασχόληση θα είναι συνεχής και πλήρης (8ωρο).

Ο τόπος διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα, εφόσον βεβαίως ο φοιτητής μπορεί να εξασφαλίσει τη διαμονή του εκεί. Προφανώς, τα Χανιά και ο τόπος καταγωγής του κάθε φοιτητή είναι οι πρώτες, αλλά όχι οι μοναδικές επιλογές.

Η οργάνωση της πρακτικής άσκησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ που έχει αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό και ισχύει για όλα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Κεντρική Σελίδα της Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διεύθυνση: http://www.tuc.gr/internships.html

Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Νίκη Μπανανή τηλεφωνικά ή με e-mail ως εξής:

 

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Τηλ: 28210 37452

e-mail:  nikininaba@yahoo.gr

web: http://www.tuc.gr/internships.html

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 08:15-15:30 & Δευτέρα απόγευμα: 17:30-20:30  

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012