Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet|Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ασκουμένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ασκουμένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Προθεσμία 15 Σεπτεμβρίου 2018)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση 3 άμισθων θέσεων Πρακτικής Άσκησης διάρκειας τριών (3) μηνών (1/10/18-1/1/19). Η πρακτική άσκηση θα λαμβάνει χώρα πρωινές ή μεσημεριανές ώρες (15 με 20 ώρες την εβδομάδα) με δυνατότητα ευελιξίας.

Τα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ή να εμπλουτίσουν την ερευνητική τους εμπειρία, τις οργανωτικές και αναλυτικές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας. Ήδη πάνω από 30 φοιτητές και/ή πτυχιούχοι ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή ερευνητικό έργο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες και περιγραφή των θέσεων και των απαιτούμενων προσόντων είναι διαθέσιμες στις επιμέρους προκηρύξεις που βρίσκονται παρακάτω και επισυναπτόμενες.

Α. Προκήρυξη-Θέσης-Πρακτικής-Άσκησης_(Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι εξωτερικές διαστάσεις)

Β. Προκήρυξη-Θέσης-Πρακτικής-Άσκησης_(Δίκαιο Θάλασσας και Εξωτερική Πολιτική)

Γ. Προκήρυξη-Θέσης-Πρακτικής-Άσκησης_(Βοηθός Προέδρου)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (CV), καθώς και μια σύντομη συνοδευτική επιστολή (motivation letter), απαντώντας στο παρόν μήνυμα αναφέροντας συμπληρώνοντας στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται (Α. ή Β ή Γ.).

Θα ενημερωθούν μόνο τα άτομα που θα προεπιλεγούν για συνέντευξη.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012