Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022 στη μνήμη του «ΣΤΑΜΑΤΗ Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ»

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, προκηρύσσει για 14 η συνεχή χρονιά την χορήγηση τεσσάρων (4) μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021 - 2022 στα κάτωθι επιστημονικά πεδία:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 3. ΥΛΙΚΑ - ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 4. ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 8. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 9. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 11. ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 12. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 13. ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
 14. ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 15. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Η Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 1η Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για έρευνα στην Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για έρευνα στο εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Το Ίδρυμα αποφασίζει για τη χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση. Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ καθώς και  Οδηγίες-υποβολής-αίτησης-μεταδιδακτορικών-υποτροφιών-2021

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012