Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Σεμινάριο για την συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

 

Οργάνωση : Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης

Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 7-10 Φεβρουαρίου 2005

 

 

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών» το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στο Σεμινάριο για τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η Οριζόντια Δράση των ΓΔ στην Θεσσαλονίκη στις 7-10 Ιανουαρίου 2005.

Βασικό στόχο του σεμιναρίου αποτέλεσε η επιμόρφωση των στελεχών των Γραφείων Διασύνδεσης σε θέματα συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας. Το σεμινάριο ήταν βιωματικό με τη συμμετοχή των στελεχών των Γραφείων Διασύνδεσης.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο, περιελάμβανε εισαγωγή στο πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας, μία εισήγηση για τις γενικές αρχές της συμβουλευτικής και βασικές ενότητες με αντικείμενα:

 

 

1) Η διαδικασία συμβουλευτικής και ο/η σύμβουλος επιχειρηματικότητας

2) Επιχειρηματικότητα στα μέτρα του καθένα

3) Εισαγωγή στον επιχειρηματικό σχεδιασμό

4) Πληροφόρηση και τεκμηρίωση του συμβούλου και συμβουλευόμενου

5) Σύστημα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα Γραφεία Διασύνδεσης

 

 


Φωτ.1 : Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Παναγιώτης Λαμπρόπουλος

Φωτ.2 :
Το σεμινάριο ήταν βιωματικό με την συμμετοχή των συμβούλων

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012