Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης στην ημερίδα του Γραφείου Σ.Ε.Π. του 7ου Ενιαίου Λυκείου Χανίων

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης καθ. Β. Κουϊκόγλου συμμετείχε στην Ημερίδα

που διοργάνωσε το Γραφείο Σ.Ε.Π. του 7ου Ενιαίου Λυκείου Χανίων με θέμα «Αντικείμενο Σπουδών & Προοπτικές Απασχόλησης-Γυναίκες στις Τεχνολογικές Επιστήμες & στις Νέες Τεχνολογίες»

που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2005 στα Χανιά.

 

 

 

 

 

Παρουσίασε μέρος των αποτελεσμάτων των τριών (3) Ερευνών Απασχόλησης των Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης που υλοποίησε

το Γραφείο Διασύνδεσης το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, δίδοντας έμφαση στα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν το φύλο των αποφοίτων (π.χ. σχέση φύλου-αποδοχών, φύλου-τομέα απασχόλησης,

καθώς η ημερίδα πραγματευόταν τις απασχόληση των γυναικών στις τεχνολογικές επιστήμες.

 

 

 

 

*

Για να δείτε τα αρχεία με κατάληξη PDF πρέπει

να έχετε εγκατεστημένo τον  

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012