Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ομιλία με θέμα: «Έρευνα, υποτροφίες, εργασία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση»

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε στις 12/5/2005 ομιλία με θέμα: «Έρευνα, υποτροφίες και εργασία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:

Δράσεις Marie Curie – 5o, 6o, 7o Κοινοτικό Πλαίσιο Έρευνας». Ομιλητής ήταν ο κ. Γεώργιος Τσελέντης, στέλεχος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας».

 

Φωτoγραφίες από την ομιλία του κ. Γ. Τσελέντη

*

Για να δείτε τα αρχεία με κατάληξη PDF πρέπει

να έχετε εγκατεστημένo τον

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012