Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

2 ήμερο σεμινάριο συμβουλευτικής με θέμα: «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικό Σχέδιο»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω:
careerPDFsprogram_A4_lowres.pdf

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012