Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

2ήμερο Σεμινάριο Συμβουλευτικής με τίτλο «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας»

Στα πλαίσια του ΠΑΚΕΤΟΥ 8 (Υποέργο 1: Αυτεπιστασία) για την διεύρυνση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε 2ήμερο Σεμινάριο Συμβουλευτικής με τίτλο «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 30/11/2006-1/12/2006 με ομιλήτρια την Εργασιακή Ψυχολόγο και Σύμβουλο Σταδιοδρομίας κα Δέσποινα Δαυϊδου, στέλεχος της εταιρείας SHL Hellas.

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 6 ώρες και απευθυνόταν κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές. Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου ήταν οι εξής:

1η ημέρα (30 Νοεμβρίου 2006)

 1. Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 2. Πηγές πληροφόρησης και τρόποι αναζήτησης εργασίας
 3. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος & συνοδευτική επιστολή
2η ημέρα (1 Δεκεμβρίου 2006)
 1. Προετοιμασία συνέντευξης επιλογής
 2. Περιγραφή ψυχομετρικών εργαλείων

 

Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα του σεμιναρίου αποτέλεσαν τα παρακάτω:

 • “Που στρέφεστε όταν αναζητάτε εργασία;”
 • Αναφορά σε πηγές πληροφόρησης και τρόπους αναζήτησης εργασίας.
 • “To 1ο βήμα: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή”
 • Ο ρόλος τους στη διαδικασία επιλογής.
 • “Τι ζητάνε οι εταιρείες από τα στελέχη τους;”
 • Ο ρόλος των Επαγγελματικών Ιδιοτήτων στις διαδικασίες αξιολόγησης.
 • Η Συνέντευξη Επιλογής
 • “Τα μυστικά μίας επιτυχημένης προσέγγισης”
 • Αξιολόγηση μέσω Ψυχομετρικών Εργαλείων:
  1. Τεστ Ικανοτήτων & Ερωτηματολόγια
  2. Κέντρα Αξιολόγησης
Δείτε φωτογραφίες από το σεμινάριο πατώντας εδώ

 

 

 

 

 

Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκε εγχειρίδιο με τα περιεχόμενα του σεμιναρίου.Στο σεμινάριο συμμετείχαν 54 φοιτητές και φοιτήτριες. Στους τρεις πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται το πλήθος φοιτητών/τριών

και το ποσοστό συμμετοχών ανά (1) Τμήμα, (2) Φύλο και (3) έτος φοίτησης.

 

 

 

 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από όπου προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

 

 

 

 

Όσον αφορά τη θεματολογία του σεμιναρίου περισσότερο ενδιέφεραν τα θέματα της 2ης ημέρας με ποσοστό 83% των συμμετεχόντων,

ενώ το 96% θεώρησε κατάλληλη την περίοδο που διοργανώθηκε το σεμινάριο.

Επίσης, υπήρχε ένα ποσοστό 57% των φοιτητών, που παρακολούθησαν και τις δύο ημέρες του σεμιναρίου.

 

 

 

 

Στους συμμετέχοντες, μέσω του ερωτηματολογίου δόθηκε η δυνατότητα

να αναφέρουν για ποια θέματα συμβουλευτικής θα τους ενδιέφερε να πληροφορηθούν μέσω σεμιναρίων,

να αναφέρουν τυχόν παράπονα και προτάσεις για βελτίωση.

 

 

 

 

Τα θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής θα ενδιέφεραν τους φοιτητές να πληροφορηθούν μέσω αντίστοιχης εκδήλωσης είναι:

 • Πώς να δημιουργήσετε μια νέα επιτυχημένη επιχείρηση;
 • Τρόποι αναζήτησης εταιρειών μεγάλης εμβέλειας.
 • Ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο και την επαγγελματική αποκατάσταση των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
 • Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση και πιθανές διαθέσιμες εταιρείες.
 • Ζήτηση εργασίας και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.
 • Θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην πλειοψηφία στην αγορά εργασίας.
 • Ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 • Παρουσίαση εταιρειών και επαγγελματικός προσανατολισμός κάθε τμήματος ξεχωριστά.
 • Παρουσίαση και καταγραφή εμπειριών και βιωμάτων των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης από την αγορά εργασίας και την αναζήτηση που πραγματοποίησαν μέχρι την εύρεση της πρώτης τους απασχόλησης.
 • Παρουσίαση των μισθών και της ασφαλιστικής κάλυψης του μηχανικού.
 • Ενημέρωση για επιχειρηματικότητα, καινοτομία και δημιουργικότητα.
 • Ημέρες καριέρας, π.χ. παρουσίαση διαφόρων εταιρειών και πραγματοποίηση εικονικών συνεντεύξεων.

 

 

 

 

 

Προτάσεις συμμετεχόντων - φοιτητών για μελλοντικές εκδηλώσεις:

 • Συμμετοχή καθηγητών.
 • Προβολή πληροφοριών για συγκεκριμένες εταιρείες για την καλύτερη πληροφόρηση.
 • Συζήτηση με άτομα που δουλεύουν σε πολυεθνικές εταιρείες και έχουν ένα ικανοποιητικό αριθμό εμπειριών από τις τρέχουσες καταστάσεις της αγοράς εργασίας.
 • Ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας για τη βοήθεια που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας στην μετέπειτα σταδιοδρομία των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Καλύτερη ενημέρωση για την διοργάνωση, π.χ. αποστολή προγράμματος ημερίδας με e-mail σε αυτούς που ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012