Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Σεμινάριο Συμβουλευτικής Φοιτητών & Αποφοίτων με θέμα: «Διαδικασία επιλογής προσωπικού-Στάδια Συνέντευξης Επιλογής»

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σεμινάριο με 'Διαδικασία επιλογής προσωπικού-Στάδια Συνέντευξης Επιλογής'. Μέσω του σεμιναρίου οι φοιτητές απόκτησαν βαθύτερη γνώση για τη χρήση κάποιων μεθόδων αξιολόγησης, όπως είναι τα τεστ ικανοτήτων, στη διαδικασία επιλογής.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τρεις ενότητες με τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα 1η – Η Διαδικασία Επιλογής Στελεχών

 • Κριτήρια- επαγγελματικές ιδιότητες που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης
 • Τι είναι οι επαγγελματικές ιδιότητες και γιατί χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες σε διαδικασίες επιλογής
 • Τι επαγγελματικές ιδιότητες/ δεξιότητες και ικανότητες απαιτούνται από τους απόφοιτους Μηχανικούς
Ενότητα 2η – Η χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων στη Διαδικασία Επιλογής
 • Τεστ Ικανοτήτων (τι είναι τα τεστ ικανοτήτων, ποια είδη υπάρχουν, τι μετράνε, γιατί χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες επιλογής, ενδεικτικές μορφές τριών βασικών τεστ ικανοτήτων)
 • Ερωτηματολόγια Προσωπικότητας (τι είναι, τι αξιολογούν, γιατί χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες επιλογής)
 • Προετοιμασία υποψηφίων πριν και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (συμβουλές, σημεία που πρέπει να προσέξουν)
 • Τι είναι τα Κέντρα Αξιολόγησης, ποιος ο σκοπός τους & τι τα χαρακτηρίζει
 • Τι μεθοδολογίες μπορεί να περιλαμβάνει το Κέντρο Αξιολόγησης. Ασκήσεις προσομοίωσης:
  1. Ασκήσεις ρόλων
  2. Ομαδικές Ασκήσεις
  3. Άσκηση Ανάλυσης Παρουσίασης
  4. Άσκηση Εισερχομένων Εγγράφων
 • Προετοιμασία- τι πρέπει να προσέξετε πριν και κατά τη διάρκεια του Κέντρου Αξιολόγησης
Ενότητα 3η – Η Συνέντευξη Επιλογής
 • Προετοιμασία – τι πρέπει να γνωρίζετε για την εταιρεία πριν τη συνέντευξη
 • Παρουσίαση και προώθηση του εαυτού σας μέσω της Συνέντευξης
 • Μη λεκτικές συμπεριφορές που παίζουν ρόλο (στάση σώματος υποψηφίου, οπτική επαφή κ.α.)

 

 

 

 

 

Την ημερίδα παρακολούθησαν 39 άτομα συνολικά. Στους τρεις πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται

οι συμμετοχές ανά (1) τμήμα, (2) φύλο και (3) ιδιότητα.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012