Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

1/8/2011: Pre-seed χρηματοδότηση για ελληνικά web start-ups από τη HackFwd

Η HackFwd, μια pre-seed εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Γερμανία, ξεκινά τη δράση της στην Ελλάδα και δέχεται προτάσεις από ελληνικές start-ups που χρειάζονται χρηματοδότηση μέχρι €191.000 (ανάλογα με τον αριθμό των ιδρυτών).

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση δεν έχει προθεσμία λήξης υποβολής και παραμένει ανοιχτή.

Επεξήγηση του όρου pre-seed: http://www.investopedia.com/terms/s/seedcapital.asp

Site HackFwd: http://hackfwd.com/

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012