Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Δράσεις GreenTech 2021 | GreenTech Challenge & GreenTech Symposium

Έναρξη των δύο προγραμμάτων πράσινης καινοτομίας GreenTechChallenge & Symposium 2021

Ξεκινάνε για ακόμη μία χρονιά τα δύο προγράμματα πράσινης καινοτομίας GreenTech Symposium και GreenTech Challenge, των οποίων στόχος είναι η ανάδειξη νέων καινοτόμων ιδεών από φοιτητές, ερευνητές και νέους επιχειρηματίες στον τομέα του Περιβάλλοντος, η διασύνδεσή τους με επιτυχημένες καθιερωμένες εταιρίες και η ανάλυση κρίσιμων θεμάτων για την επίλυση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Έως τώρα έχουν συμμετάσχει πάνω από 300 πράσινες startupsκαι καινοτόμες ομάδες δημιουργώντας ένα οικοσύστημα από επιστήμονες, μέντορες, επιχειρηματίες και διαγωνιζόμενους (πάνω από 1000 συμμετέχοντες) οι προσπαθούν να βρουν τεχνολογικές λύσεις στα έντονα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την περιβαλλοντική ρύπανση και την κλιματική κρίση.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται υπό την επιστημονική ευθύνη της Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης των Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και innovationenabler την Mantis Business Innovation.

GreenTech Symposium 2021 | Ελευσίνα 05-06 Οκτωβρίου

Το GreenTech Symposium 2021, αποτελεί παράλληλη δράση του StartupNow Forum 2021, το μεγαλύτερο συνέδριο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας έχει ως σκοπό τη σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας με την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών:

 • Πάνελ ομιλιών σε θεματικές σχετικές με τις τεχνολογίες για το περιβάλλον
 • Σύνδεση επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών μέσω B2B meetings
 • Διαγωνισμός Καινοτομίας BeyondCircularity| ETVAVIPE  για startups στον τομέα της κυκλικής οικονομίας
 • Παρουσίαση των χρηματοδοτικών δράσεων του  EITRawMaterials
 • Workshops για επιχειρηματίες, στελέχη, ακαδημαϊκούς και ερευνητές
 • Έναρξητου GreenTech Challenge 2021

Το GreenTechSymposium τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με στρατηγικό συνεργάτη τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, και την υποστήριξη του ElevateGreece, τουEITRawMaterials, του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ).

GreenTech Challenge 2021 |  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 10-12 Δεκεμβρίου

To εθνικό πρόγραμμα πράσινης καινοτομίας GreenTechChallengeδραστηριοποιείται σε  8 θεματικές και χωρίζεται στην πρώτη φάση που αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση για τον τρόπο ανάπτυξης μίας καινοτόμου ιδέας και στην δεύτερη φάση στην οποία πραγματοποιείται η διαγωνιστική διαδικασία μέσω livepitching. Κρίσιμες ημερομηνίες:

 • 05 Οκτωβρίου - Έναρξη
 • 03 Νοεμβρίου – Bootcamp Training
 • 26 Νοεμβρίου – Bootcamp Training
 • 11 Δεκεμβρίου – Ημιτελικός
 • 12 Δεκεμβρίου – Τελικός

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012