Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ξεκίνησαν οι Πρακτικές Ασκήσεις του Καλοκαιριού

Ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου η περίοδος διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012