Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Πραγματοποιήθηκε η Συντονιστική Συνάντηση της ΔΑΣΤΑ

Πραγματοποιήθηκε η συντονιστική συνάντηση της ΔΑΣΤΑ. Έγινε ανασκόπηση του προγράμματος και χρονοπρογραμματισμός για τις δράσεις του επόμενου διμήνου. Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση της συνάντησης από<media 1188> εδώ.</media>

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012