Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Συντονιστική Συνάντηση της ΔΑΣΤΑ Πολυτεχνείου Κρήτης

Την Παρασκευή 22/07/2011 θα πραγματοποιηθεί συντονιστική συνάντηση της ΔΑΣΤΑ στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η ατζέντα της συνάντησης είναι η εξής:

  • Σύντομη ανασκόπηση και ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος
  • Χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες
  • Ορισμός συνδέσμων και συνεργατών
  • Συζήτηση για τις πρόσφατες (20-6-2011) ανακοινώσεις της διαχειριστικής αρχής
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012