Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Προκήρυξη για τη Γραφιστική Επιμέλεια του Ιστότοπου

Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η προκήρυξη για την πρόσληψη ατόμου που θα αναλάβει τη γραφιστική επιμέλεια του ιστότοπου της ΔΑΣΤΑ.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ειδική σελίδα δημοσίευσης προκηρύξεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012