Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 1997

Η εκδήλωση ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 1997 έγινε στις 21/6/97 στο κτίριο της Γαλλικής Σχολής. Κύριος σκοπός ήταν η διεξαγωγή συνεντεύξεων φοιτητών και αποφοίτων όλων των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης προς τους υπεύθυνους προσωπικού των επιχειρήσεων, με σκοπό την εύρεση θέσεων μόνιμης ή μερικής απασχόλησης και πρακτικής άσκησης. Η εκδήλωση εκτός από την διεξαγωγή συνεντεύξεων περιελάμβανε επίσης ομιλίες για την ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων, όσον αφορά τις δυνατότητες σταδιοδρομίες τους σε διάφορες επιχειρήσεις και κλάδους παραγωγής. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 76 φοιτητές/απόφοιτοι. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή τους ανά τμήμα και έτος.

 

Πίνακας: Συμμετέχοντες φοιτητές

 

ΈτοςΜηχ.Η.Υ.Μηχ.Π.Δ.Μηχ.Ο.Π.ΣΥΝΟΛΟ
1ο-112
2o----
3o2--2
4o18110
5o2439
6o-415
Απόφοιτοι            8    (10%)         34  (45%)         6  (8%)            48   (63%)
Σύνολο        13  (17%)         51  (67%)          12  (16%)76

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012