Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022| Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Σχολή  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα διοργανώσει το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του, τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ

ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing

Περίοδος ηλεκτρονικών αιτήσεων: 1η Ιουνίου - 22 Αυγούστου 2021 Μέσω της πλατφόρμας e-graduate.tuc.gr


Β. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

Το ΜΤΙΜ είναι διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Περίοδος ηλεκτρονικών αιτήσεων: 1η Ιουνίου - 22 Αυγούστου 2021 Μέσω της πλατφόρμας e-graduate.tuc.gr

Περισσότερες πληροφορίες: pmsmpd@dpem.tuc.gr

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ

  • Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: phd@pem.tuc.gr
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012