Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Youth & Enterpreneurship conference, 19-21 October in Krakow

YOUTH AND ENTREPRENEURSHIP CONFERENCE: 5 MORE DAYS TO REGISTER!


Supporting entrepreneurship and entrepreneurial education is central
to the EIT. And what could be more inspiring for students than meeting
succesful entrepreneurs - and more inspiring for entrepreneurs than
meeting talented students full of wish and can-do spirit? This is
precisely what this event, taking place on 19-21 October, in Krakow,
aims to do: to bring together for two days those who already tried and
succeeded and those who would like to become entrepreneurs.

Last days to register to the EIT's Youth and Entrepreneurship Conference!

Learn more

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012