Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Οργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας των νέων διοργανώνει μια Εκπαιδευτική Εκδρομή με στόχο την επαφή με νέες εταιρείες-τεχνοβλαστούς του Επιστημονικού- Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), αλλά και επίσκεψη στα εργαστήρια του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)  στο Ηράκλειο.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  Ο αριθμός των θέσεων είναι  περιορισμένος!!!!

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012