Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Χρήσιμος Οδηγός με τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των ΜΜΕ

Η Ευρωπαική Επιτροπή εξέδωσε ένα πολύ χρήσιμο όδηγο με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των ΜΜΕ, όπου γίνεταιεπισκόπηση των κύριων ευκαιριών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

Ο οδηγός ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριου του 2012.

Διαβάστε περισσότερα ...

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012