Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Φυτώριο Ιδεών | Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στo πλαίσιo του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Ενημερωτική – εκπαιδευτική εκδήλωση σχετικά με τους τεχνοβλαστούς την Παρασκευή 20/5 και ώρα 12:00 – 14:00.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές και σε ερευνητές του ιδρύματος.

Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας, το ΕΛΜΕΠΑ διοργανώνει ενημερωτική – εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα:

Ικανότητες – Δεξιότητες για Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας και απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές και σε ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 – 14:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom στη διεύθυνση:

https://us06web.zoom.us/j/89135503804?pwd=VG9VcC9ickhtRXJ4cEkrN0dBWXBvQT09

Meeting ID: 891 3550 3804

Passcode: 363814

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012