Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

12/12/2011: Μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Ohio, Η.Π.Α.

Graduate Studies in

Mechanical Industrial and Manufacturing Engineering (MIME) Department 

The University Of Toledo

Graduate studies could provide you with better job security, higher pay, and enable you to spend more time doing what you like most:

 • In 2010, unemployment rate for Ph.D. graduates was 1.9%, but 5.4% for BS graduates. 
 • Ph.D. graduates made $1,550 per/week, while BS graduates made $1,038.
 • Ph.D. and M.S. graduates spend significantly more time on R&D and management than BS graduates do.

 

Here is why you should study in the MIME Department at The University of Toledo.

 • It is one of the best departments in Ohio and the US, with advanced research programs. 
 • It has twenty four faculty members: 5 ASME fellows and 6 book authors.
 • It has $ 6.4 million annual research expenditures from both the federal government and industry.
 • It houses one of the fastest high-performance computing clusters in Ohio.
 • It provides you with current and timely research opportunities on advanced topics:
  • Manufacturing and Industrial Engineering:
   • MEMS, Nanotechnology and Coatings
   • Micromachining
   • Material Joining and Advanced Manufacturing
  • Solid Mechanics and Design
   • Composite Materials
   • Smart Materials and Biomechanics
   • Fatigue Modeling and Prediction
   • Reliability Analysis and Design
   • Design Decision Making under Uncertainty
  • Thermal and Fluids
   • Turbine Research
   • Computational Aero Acoustics
   • CFD/ High Performance Computing
 • Our graduates have excellent job prospects in the industry, the academia, and the government.
 • We offer competitive graduate assistantships.

 

 Apply now:www.utoledo.edu/graduate/prospectivestudents/admission/mainapply.html 

We are accepting applications for Fall 2012 until March 1, 2012.  Email questions to: enikolai<στο>eng.utoledo.edu.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012