Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Παρατείνεται η περίοδος κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του e-graduate (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication).

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012