Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Συμμετοχή στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων» (Θ.Ε.Α.), το οποίο αφορά στη δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, όπου θα φιλοξενηθούν νεοφυείς
επιχειρήσεις (startups), για χρονικό διάστημα έως 18 μηνών. Η δράση εντάσσεται στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο Αθήνα», που υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων.

Σκοπός του ΕΒΕΑ είναι μέσω της «Θ.Ε.Α.» να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στην Αθήνα. Η «Θ.Ε.Α.» απευθύνεται σε ανθρώπους με καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες, οι οποίοι με τη σωστή και εξειδικευμένη υποστήριξη από ειδικούς στα  πρώτα τους βήματα, θα έχουν την ευκαιρία να μεταμορφώσουν τις ιδέες τους σε μια νέα δυναμική επιχείρηση.

Η Θερμοκοιτίδα αναμένεται να φιλοξενήσει, συνολικά, 50 επιχειρηματικά σχήματα. Η Θ.Ε.Α. θα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν τις παρακάτω υπηρεσίες:

1.Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.
2.Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού)
3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης
4.Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων
5.Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων


Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α. είναι:

  • Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, σε πενταόροφο κτίριο επί της οδού Κεφαλληνίας 45, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.
  • Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται, καθώς παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.
  • Κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο.
  • Δίκτυα επαγγελματικής υποστήριξης, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους πριν διογκωθούν και θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης.
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α.
  • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.
  • Πρόσβαση σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της.
  • Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων - ημερίδων σε θέματα διαχείρισης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
Χρειάζονται μόνο 4 απλά και μικρά βήματα για να συμμετέχει κανείς στην ΘΕΑ:

1ο ΒΗΜΑ: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αποστολή περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, όπου θα αναλύονται λεπτομερώς η ιδέα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προτίθεται να αναπτύξει το υποψήφιο επιχειρηματικό σχήμα, με έμφαση στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση.

2ο ΒΗΜΑ: Αρχικός Έλεγχος – Στοιχειοθέτηση Καινοτομίας

Τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχονται από την αρμόδια ομάδα στελεχών του Ε.Β.Ε.Α. και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες-συνεργάτες. Εφόσον τεκμηριωμένα προκύπτει ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα αναπτύξει η υποψήφια επιχείρηση ενσωματώνουν καινοτομία, το αίτημα διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών ιδεών, προκειμένου να γίνει η τελική αξιολόγηση για την είσοδο στη Θερμοκοιτίδα.


3ο ΒΗΜΑ: Αξιολόγηση από ειδική την Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών ιδεών με τη συμμετοχή των «Επιχειρηματικών αγγέλων Ε.Β.Ε.Α.»

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν και οι «Επιχειρηματικοί άγγελοι του Ε.Β.Ε.Α.», στηριζόμενη στα αποτελέσματα του δεύτερου βήματος και σε προσωπική συνέντευξη, προχωρεί σε διεξοδική αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης εισόδου στην Θερμοκοιτίδα και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

4ο ΒΗΜΑ: Είσοδος στη Θ.Ε.Α.

Το τελευταίο αυτό βήμα πραγματοποιείται όταν έχει εγκριθεί η αίτηση της υποψήφιας επιχείρησης/επιχειρηματικού σχήματος στη Θερμοκοιτίδα. Σε αυτή τη φάση, γίνεται:
• ενημέρωση για τις ευθύνες /υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων στη Θερμοκοιτίδα
• υπογραφή των απαιτούμενων συμφωνητικών με τους όρους χρήσης των χώρων και των υπηρεσιών από την επιχείρηση/επιχειρηματικό σχήμα.

 

Κάντε αίτηση τώρα

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας

Δ: Κεφαλληνίας 45, 11257 Αθήνα
T: 2111036900-2
email: info@theathensincube.gr
www.THEAthensincube.gr

 

ΕΒΕΑ

Δ: Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα
Τ: 210-3631317, 210-3382253,210-3382341
email: incubator@acci.gr
www.acci.gr

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012