Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Βραβείο σε θέματα τεχνολογίας της εταιρείας ΖΕΝΙΤ

Ενημερώση

Η εταιρεία ΖΕΝΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα) του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βετσφαλίας (ΒΡΒ), έχει θεσπίσει η ίδια ειδικό βραβείο με το όνομα Wirtschaft trifft Wissenschaft “H οικονομία συναντά την επιστήμη”. Το εν λόγω βραβείο αφορά υφιστάμενη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. Προτιμώνται δε συνεργασίες, οι οποίες έχουν αποδώσει ή αποδίδουν αποτελέσματα όπως π.χ. την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Για τη συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό απαιτείται υποβολή φακέλου (σε Α4 σελ.) περιγραφής του project στο οποίο υπήρχε συνεργασία (να μην ξεπερνά στο σύνολο τις 5 σελίδες), η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων είναι η 28η Νοεμβρίου 2014.Σε περίπτωση που δικό σας τμήμα έχει συνεργαστεί με εταιρείες του κρατιδίου, η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό θα ήταν ευκταία με την υποστήριξη βέβαια και του Γραφείου μας.
Σας αποστέλλουμε, ενημερωτικό έντυπο σε μορφή Pdf της εταιρείας ΖΕΝΙΤ, όπου αναγράφονται λεπτομέρειες του διαγωνισμού, ενώ για λοιπά ερωτήματα και παροχή πληροφοριών, παρατίθενται κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας:

Netzwerk ZENIT e.V.
Anja Waschkau
Bismarckstraße 28, 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0049 208-30004-43
E-Mail: aw@zenit.de

Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.netzwerk.zenit.de

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012