Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) «Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneur¬ship in Transitioning Economies».

 

Το μάθημα αφορά τη διδασκαλία και την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, μιας και καλύπτει τα βασικά, καθώς και ου­σιαστικά στοιχεία της επιχειρηματικής διεργασίας.

Το διαθέσιμο σε όλους εκπαιδευτικό υλικό διαρθρώνεται σε  9 εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ, τα οποία γυρίστηκαν την Άνοιξη του 2014 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Κάθε ντοκιμαντέρ κα­λύπτει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Τα διαθέσιμα ντοκιματέρ που είναι διαθέσιμα στο youtube είναι τα κάτωθι:

· Κεφάλαιο 1: Νεότερη Ιστορία της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

· Κεφάλαιο 2: Ο Ρόλος του Κράτους

· Κεφάλαιο 3: Ο Ρόλος της Φιλανθρωπίας

· Κεφάλαιο 4: Ενδιάμεσοι Οργανισμοί

· Κεφάλαιο 5: Οργανισμοί Βάσης

· Κεφάλαιο 6: Χρηματοδότηση

· Κεφάλαιο 7: Επιχειρηματικότητα στον Αγροδιατροφικό Τομέα

· Κεφάλαιο 8: Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

· Κεφάλαιο 9: Κοιτώντας προς το Μέλλον

 

Η δημιουργία του υλικού είναι μια πρωτοβουλία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, του ALBAGraduateBusinessSchoolatTheAmericanCollegeofGreece και της Metavallon. Την επιμέλεια των ντοκιμαντέρ είχε η ομάδα ColoredPencils.Το υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «BeyondSiliconValley: GrowingEntrepreneurshipinTransitioningEcono­mies» του καθηγητή MichaelGoldberg από το CaseWesternReserveUniversity.

 

Δες τώρα τα ντοκιματέρ!  Μάθε περισσότερα!

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012