Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Υπηρεσίες για την προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Αιτήσεις μέχρι 27-2-2015

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) παρέχει δωρεάν, προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μία νέα υποστηρικτική υπηρεσία που στοχεύει στην ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη γύρω από την προστασία και την αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

H υπηρεσία θα παρασχεθεί σε τρεις (3) φάσεις:

i)Στην πρώτη φάση, οι επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν σε στοχευμένα εργαστήρια (workshops) ενημέρωσης σε σχέση με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

ii)Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η δημιουργία Οδηγού Βημάτων για την προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας της κάθε επιχείρησης πάντα σε συνάφεια με τις ανάγκες της (π.χ. βήματα για την κατοχύρωση και αξιοποίηση ευρεσιτεχνίας).

 

iii)Στην τρίτη φάση οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα υποστηριχτούν από τον σύμβουλο στην υλοποίηση της στρατηγικής προστασίας ή/και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας, που έχει καθοριστεί στη δεύτερη φάση (π.χ. κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας/εμπορικού σήματος, σύνταξη συμφωνητικών συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών κ.α).

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012