Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Εκδήλωση Καινοτοµίας: 3 rd GREEK INNOVATION FORUM

Το MONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» διοργανώνουν 08-10/01/2016 στα πλαίσια του ‘MONEY SHOW ATHENS 2016’ πολυήµερη Εκδήλωση Καινοτοµίας: 3 rd GREEK INNOVATION FORUM – 3rd GIF Research, Design, Technology Workshops, Conference, Exhibition Hilton Athens Athens, 08-10 January 2016 www.greekinnovationforum.eu

Η Εκδήλωση περιλαµβάνει Έκθεση Καινοτοµίας και Design (Exhibition), Ηµερίδες για θέµατα Καινοτοµίας (Workshops) και Συνέδριο Καινοτοµίας (Conference). Στη διάρκεια των Ηµερίδων ενδεικτικά θα παρουσιαστούν θέµατα Κατοχύρωσης Βιοµηχανικής & Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και άλλα ενδιαφέροντα θέµατα για ερευνητές, ευρεσιτέχνες και για επιχειρηµατίες.

To 3 rd GREEK INNOVATION FORUM έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει στον ίδιο εκθεσιακό χώρο όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εµπλέκονται στην όλη τη διαδικασία παραγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας.

Συγκεκριµένα, έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν οι κρατικοί και ιδιωτικοί Φορείς, Υποστήριξης Καινοτοµίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας, Χρηµατοδότησης, Έρευνας & Τεχνολογίας/Καινοτοµίας, Παροχής Υπηρεσιών.

Κύριος στόχος του 3 rd GREEK INNOVATION FORUM (http://www.greekinnovationforum.eu) είναι η συνέργεια των παραπάνω κρατικών και ιδιωτικών φορέων.

Μέχρι στιγµής, ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), η Μονάδα Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) υποστηρίζουν το 3rd GREEK INNOVATION FORUM και θα συµµετέχουν ενεργά στις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις.

Το GREEK INNOVATION FORUM συνεργάζεται µε τις Εκθέσεις iENA, το Innovation Forum, το Global Innovation Forum και τη Brussels Innova ενώ έχει συµπεριληφθεί στις Εκδηλώσεις Business Angels Week που διοργανώνονται κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012