Επικοινωνία

Κεντρικά στοιχεία επικοινωνίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Διεύθυνση: Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου, ΤΚ 105 58 Αθήνα

Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Τηλέφωνα: 210 - 92 50 519 και 210 - 92 50 506

Τηλ/πία και ηλ. διεύθυνση: 210 - 32 25 029 edull<στο>epeaek.gr

 

Πολυτεχνείο Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ε.Λ.Κ.Ε.

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Τίτου, 73136 Χανιά Κρήτης

Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Πληροφορίες: Γεώργιος Σαράτσης

Τηλέφωνο: 28210 37060 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: gsaratsi<στο>mred.tuc.gr