Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Παραδοτέα έως 31/12/2011 - Ταπόγλου Ν.

2 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Tapoglou, N., Belis, T., Vakondios, D., Antoniadis, Α. (2010). “CAD-Based Simulation of Gear hobbing”, 31st International Symposium on Mechanics of Materials, Aghia Marina, Greece.

Tapoglou, N., Antoniadis, A. (2010). “CAD-Based calculation of cutting force components in gear hobbing”. Conference on Design, Technology and Management in Manufacturing D.T.M.M.-2010, Iasi, Romania.

1 δημοσίευση

Tapoglou, N., Antoniadis, A. (to appear, 2012). “CAD-based Calculation of Cutting Force Components in Gear Hobbing”, ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering.