Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β΄6μήνου 2013 - Καμινάκης Ν.

1 δημοσίευση (υπό κρίση)

Kaminakis N., Drosopoulos G.A. and Stavroulakis G.E. (2013, υπό κρίση). Design and verification of auxetic microstructures using topology optimization and homogenization. Archive of Applied Mechanics.

 

1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο

Stavroulakis G.E., Kaminakis N. and Drosopoulos G.A. (2013).  Auxetic Microstructures: Topology Optimization and Numerical Homogenization. 8th German – Greek – Polish Symposium “Recent Advances in Mechanics”, Goslar, Germany, 9-13 September.