Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Α’ 6μηνου 2012 - Ματσκάνη Ευ.

Παραδοτέα Α’ 6μηνου 2012

1 ανακοίνωση σε συνέδριο

Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Tassiulas, L. (2012). “Distributed Back Pressure Power Control for wireless multi-hop networks”, Συνέδριο: 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, March 25-30, Kyoto, Japan.

1 δημοσίευση

Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Tassiulas, L. (2012). Convex Approximation Algorithms for Back-Pressure Power Control”. Journal IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 60, No. 4, pp. 1957-1970.