Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Α' 6μήνου 2012 - Κατσώνη Α.

1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο

Katsoni A., MantzavinosD., Diamantopoulos Ε., (2012), «Anaerobicdigestionofolivepomaceleachateinapilotscaleupflowsludgeblanketreactor», IWARegionalConferenceonWastewaterPurification & Reuse, March 28 – 30, Heraklion, Crete, Greece.