Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Α' 6μήνου 2012 - Ταπόγλου Ν.

1 δημοσίευση (πήρε αρ. τεύχους)

Tapoglou, N., Antoniadis, A. (2012). “CAD-based Calculation of Cutting Force Components in Gear Hobbing”, ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering, vol. 134 (3).

1 δημοσίευση (υποβληθείσα για κρίση)

Tapoglou, N., Mammas, A., Antoniadis, A. (submitted). “Influence of Machining Data on Developed Cutting Forces in Gear Hobbing”. Int. J. Machining and Machinability of Materials.