Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β' 6μήνου 2012 - Καζολέα Μ.

1 δημοσίευση

Kazolea, M., Delis, A.I., Nikolos, I.K., Synolakis, C.E. (2012). An unstructured finite volume numerical scheme for extended 2D Boussinesq-type equations. Coastal Engineering, vol. 69, pp.42-66.


2 ανακοινώσεις σε δύο διεθνή συνέδρια

Kazolea, M., Synolakis, C.E., Delis, A.I. (2012). Boussinesq-type modeling using unstructured finite volume techniques. The 22 International Offshore and Polar Engineering Conference. June 17-23, Rodos, Greece.

Kazolea, M., Delis, A.I., Synolakis, C.E. (2012). Unstructured finite volume techniques for Boussinesq-type modeling. 1st International Conference on Frontiers in computational Physics, December 16-20. Boulder, C0, USA.