Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β' 6μήνου 2013 - Παπουτσόγλου Γ.

1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο

Papoutsoglou, G., Giakoumakis, T.-M., Balas, C., (2013).
Dynamic Contrast Enhanced Optical Imaging of Cervix, in vivo: A Paradigm for Mapping Neoplasia-Related Parameters. 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS. 3-7 July, Osaka, Japan.