Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Α' 6μήνου 2013 - Νικολοπούλου Μ.

Δημοσίευση 2 άρθρων

Nikolopoulou, M. Pasadakis, N. and Kalogerakis N. (2013). Evaluation of autochthonous bioaugmentation and biostimulation during microcosm-simulated oil spills. Marine Pollution Bulletin, 72, 165-173.

Nikoloupou, M., Eickenbusch, P., Pasadakis, N., Venieri D. and Kalogerakis N. (2013, in press). Microcosm Evaluation of Autochthonous Bioaugmentation to Combat Marine Oil Spills. New Biotechnology DOI: 10.1016/j.nbt.2013.06.005