Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β' 6μήνου 2012 - Βοζινάκη Α. Ε.

2 ανακοινώσεις σε 2 συνέδρια

Vozinaki, A.-E. K., Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P. (2012). An integrated approach to estimate flood damages, field application in the Koiliaris River Basin in Chania, Greece. Conference: Protection and Restoration of the Environment XI. July 3-6, Thessaloniki, Greece.

Vozinaki, A.-E. K., Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P. (2012). Flood damage assessment in the Koiliaris river basin in Chania, Greece. SMARTeST International conference, Implementing Flood Resilience. September 27-28, Athens, Greece.

 

2 δημοσιεύσεις

Vozinaki, A.-E. K., Kourgialas, N.N., and Karatzas, G.P. (2012). “Estimating Flood Inundation and the consequent economic losses in the Koiliaris River Basin in Crete”, Greece. Journal Global Nest, vol. 14, n. 3, pp. 284-293.

Vozinaki, A.-E. K., Kourgialas, N.N., and Karatzas, G.P. (2012). Estimation of agricultural flood loss in the Koiliaris river basin in Crete, Greece. European Water, vol. 39, pp. 53-63.