Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ενδιάμεσα παραδοτέα έως 31/12/11

 

Ενδιάμεσα παραδοτέα έως 31/12/2011 

1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο

Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Tassiulas, L. (2011). “Convex Approximation Algorithms for Back-Pressure Power Control of Wireless Multi-hop Networks”, Συνέδριο: 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, May 22-27, Prague, Czech Republic.

1 δημοσίευση

Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Tassiulas, L. (to appear April 2012). "Convex Approximation Algorithms for Back-Pressure Power Control”. Journal IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 60, No. 4, pp. 1957-1970.